-Het afmelden van een les kan via het mailadres van Drumschool Texel. Mail naar: drumschooltexel@gmail.com of bel: +31(0)615541656. Afmeldingen via de docent worden wegens verwarring niet gehonoreerd.

-Bij afzegging/afmelding van een les: minimaal 48 uur voor aanvang van de les kan deze worden ingehaald.(max. 2 lessen per jaar) 
Inhaallessen kunnen alleen in behandeling worden genomen bij het tijdig inleveren van het daarvoor bestemde 
formulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de docent.

-Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

-Bij verhindering van de docent wordt de docent vervangen. Indien dit niet het geval is kan de les in overleg met 
de leerling op een later tijdstip worden ingehaald.

-De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.


-Inhaallessen ten gevolge van afmeldingen wegens sporttoernooien, schoolfeestjes, kinderfeestjes etc. kunnen niet worden gehonoreerd.